• ასიმეტრიული ინფორმაცია

  დავიწყოთ ერთგვარი პროლოგით, თუ რაც გნებავთ ის დავარქვათ… ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ დასაწყისისთვის მინდოდა მეთქვა, რომ ვისაც ეს სფერო ნამდვილად აინტერესებს, დღევანდელი პოსტი...

 • ყველაზე ბედნიერი და ყველაზე საცოდავი ქვეყნები

  გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დღეს გამოაქვეყნა მეორე ყოველწლიური “ბედნიერების” მოხსენება. ესაა კვლევა ბედნიერებისა და კეთილდღეობის შესახებ მსოფლიოს მასშტაბით. ინდექსის დასადგენად გამოიყენება ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და ა.შ....

 • რატომ და როგორ ვითარდებიან ქვეყნები?

  გთავაზობთ  სანქტ-პეტერბურგის ევროპული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის, პროფესორ დიმიტრი ტრავინის  ლექციაზე დაფუძნებულ სტატიას, რომელიც ვფიქრობ საინტერესოდ ეხმაურება ილია ჭავჭავაძის პუბლიკაციას “ძველი საქართველოს ეკონომიკური წყობის შესახებ” ქვეყანა...

 • ილია ჭავჭავაძე: ძველი საქართველოს ეკონომიკური წყობის შესახებ

  ილია ჭავჭავაძე ძველი საქართველოს ეკონომიკური წყობის შესახებ: ჩვენის ხალხისა და ქვეყნის ისტორია მეტად ბნელია და შეუმუშავებელი. ჩვენს ისტორიაში ან სულ არ არის ფაქტები ჩვენის ხალხის...

 • ფულის ილუზია

  ფულის ილუზია ასახავს სიტუაციას, სადაც რაღაც ნომინალური შემოსავალი იზრდება, რამაც შეიძლება წარმოქმნას მცდარი შეგრძნება, რომ პიროვნებისა თუ ცალკეული ჯგუფის რეალური მსყიდველობითი ძალა იზრდება მაშინ, როცა...

 • ჯონ მეინარდ კეინზი

  კეინზი იყო ბრიტანელი ეკონომისტი (1883-1946), ეკონომისტისა და მეთოდოლოგის ჯონ ნევილ კეინზის ვაჟი. ჯ. მ. კეინზს პირველი აღიარება მოუტანა შრომამ ვერსალის სამშვიდობო კონფერენციის მიმდინარეობისას, როცა მან...

 • მონეტარული პოლიტიკა – Monetary Policy

  მონეტარული პოლიტიკა – განმარტება: ცენტრალური ბანკის, სავალუტო საბჭოს ან სხვა მარეგულირებელი კომიტეტის მოქმედებები, რომლებიც განსაზღვრავს ფულის მიწოდების ზრდის მოცულობასა და განაკვეთს, რაც თავის მხრივ გავლენას...

 • მილტონ ფრიდმანი

  მილტონ ფრიდმანი (1912 – 2006) იყო ამერიკელი ეკონომისტი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორი და ჩიკაგოს სკოლის მთავარი ფიგურა. მას მიენიჭა ნობელის პრემია ეკონომიკურ მეცნიერებებში 1976 წელს მოხმარების...

 • ამორტიზაცია – Amortisation

  ამორტიზაცია არის ვალის შემცირება ან ნაწილ-ნაწილ გადახდა. მაგალითად, სახლის გირაოს გადახდა, რომელიც ამორტიზდება (მცირდება) თვიური შენატანების ხარჯზე, რასაც წინასწარ შეთანხმებული დროის პერიოდის განმავლობაში სესხისა და...

 • ალტრუიზმი – Altruism

  ხშირად მიჩნეულია, რომ ალტრუიზმი ეკონომიკურ რაციონალურობასთან შეუთავსებელია, რის დაშვებადაც მიიჩნევენ ადამიანების ეგოისტურ ქცევას. რასაკვირველია, ეკონომიკური ანალიზის დიდი ნაწილი ეხება იმას, თუ როგორ იქცევიან ადამიანები და...

 • აზიური კრიზისი – Asian Crisis

  აზიური კრიზისი 1997-98 წლებში განვითარდა, როცა აღმოსავლეთ აზიის ბევრმა ეგრეთ წოდებულმა ვეფხვის ეკონომიკამ (ტერმინი გამოიყენება სამხრეთ აზიური სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების დასახასიათებლად) მწვავე ფინანსური და ეკონომიკური...

 • ადაპტაციური მოლოდინები – Adaptive Expectations

  ადაპტაციური მოლოდინები არის ეკონომიკური თეორია იმის შესახებ, თუ როგორ აყალიბებენ ადამიანები შეხედულებებს. იგი მდგომარეობს დაშვებაში, რომ ადამიანები მომავალ შეხედულებებს ქმნიან წარსული მიდრეკილებების და მათ მიერვე...

 • აბსოლუტური უპირატესობა – Absolute Advantage

  ეკონომიკური მდგომარეობის ყველაზე მარტივი საზომი. თუკი ერთ ადამიანს, ფირმას ან ქვეყანას შეუძლია აწარმოოს მეტი საქონელი ან/და მომსახურება შრომისა და რესურსების თანაბარი რაოდენობით, მათ გააჩნიათ აბსოლუტური...

 • The Undercover Economist / ეკონომისტი ფარს მიღმა

  ეკონომისტი ფარს მიღმა – შეიძლება ვთქვათ, რომ წიგნის სათაური კარგად გამოხატავს მის  შინარსს. იგი საინტერესო იქნება სტუდენტებისათვის, რომლებიც ახლახანს გაეცნენ ეკონომიკურ მეცნიერებას და სურვილი აქვთ...

 • აფხაზეთი და ტურიზმი ინტერნეტში

  საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ ახლახანს ახალი ინტერნეტ-პროექტი განახორციელა საქართველოში ტურიზმის ხელშესაწყობად და შეიძინა .travel დომენი, რომლის შეძენაც მხოლოდ ტურიზმის სფეროში მომუშავე კომპანიებს შეუძლიათ და თუკი...